Scanmatic Elektro

Scanmatic Elektro benytter spisskompetanse innen prosjektering, prosjektledelse, innkjøp og utførelse for å designe, installere og idriftsettelse av komplette telekommunikasjonsnett for profesjonelle operatører. 

Typiske leveranser for avdeling Telekom er kringkastingsinstallasjoner, fiber infrastruktur og strukturert kabling i tunnelprosjekter for vår avdeling samferdsel eller andre profesjonelle parter. 

Eksempler på leveranser:

  • Avdeling Samferdsel – Strukturert kablingssystemer i infrastrukturprosjekter. Fiber og spredenett.
  • Operatører av fiber infrastruktur – Prosjektering, installasjon og oppkobling av fibernettverk.
  • Helgelandssykehus HF – Nytt spredenett for trådløse aksesspunkter.
  • Vinmonopolet – Monteringstjenester av nettverkskomponenter. Switcher, spredenett og aksesspunkter.

Scanmatic har lang erfaring i prosjektledelse og gjennomføring, og har gjennom gode rutiner og et etablert kvalitetssystem gjennomføres prosjekter på en trygg, effektiv og sikker måte.

Vi følger de til enhver tid gjeldende normer og regler for bransjen i forbindelse med prosjektgjennomføring og leveranser.