Scanmatic Elektro

Typiske leveranser for avdeling Teknisk er prosjektering av egne leveranser foretatt i andre avdelinger i tillegg til koordinering og verifikasjon av UE-leverandører som SRO-anlegg (Styring, regulering og overvåking), ITV-systemer, telefon-systemer og skiltstyringssystemer. Teknisk følger også opp egne prosjekter med risikovurdering, tekniske avklaringer med kunde og UE samt verifikasjon og dokumentasjon av leverte løsninger.

Eksempler på interne leveranser:

  • Designverifikasjon i utførelsesentrepriser
  • Prosjektering og prosjekteringsledelse for elektro i total og hoved -entrepriser knyttet til registrerte virkeområder.
  • Risikovurdering ihht. FEL, FEF, FM, Ekomforskrift og eller andre prosjektspesifikke normer.
  • Elektroteknisk dimensjonering i Febdok
  • Teknisk støtte for egne fagarbeidere.

Scanmatic Elektro har lang erfaring i prosjektledelse og gjennomføring, og har gjennom gode rutiner og et etablert kvalitetssystem gjennomføres prosjekter på en trygg, effektiv og sikker måte.

Vi følger de til enhver tid gjeldende normer og regler for bransjen i forbindelse med prosjektgjennomføring og leveranser.