Scanmatic Elektro

Prosjekt Follobanen

Follobaneprosjektet er det største

infrastrukturprosjektet i Norge.

Det er 22km dobbeltsporet høyhastighetsbane

mellom Oslo og Ski, og Follobanens lange jernbanetunnel

er Nordens hittil lengste.

Det er en 20km lang jernbanetunnel med to løp,

enkeltspor, hovedsakelig TMB-laget. Bane NOR er byggherre.

 

Scanmatic Elektro og Follobanen

  • Har kontrakt med 2 entreprenører
  • Sysselsetter ca.65 ansatte
  • Vi leverer lys, ventilasjon, fiber, tekniske rom,
  • kabling, elektro i teknisk rom, tele og sterkstrøm.
  • Oppstart var våren 2019
  • Prosjektet er forventet ferdigstilt desember 2022