Scanmatic Elektro

Scanmatic Elektro benytter spisskompetanse innen prosjektering, prosjektledelse, innkjøp og elektroutførelse for å designe, sammenstille, installere og idriftsettelse av komplette elektrotekniske løsninger for samferdselssektoren.

Typiske leveranser for avdeling Samferdsel er belysningsanlegg, nødstrømssystemer, forsyningsanlegg, tavle- og maskin leveranser til samferdselssektoren.

I tillegg koordinerer vi UE-leverandører på SRO-anlegg (Styring, regulering og overvåking), ITV-systemer, telefon-systemer og skiltstyringssystemer i tillegg til å stå for utførelsen.

Eksempler på leveranser:

  • Statens Vegvesen – Totalentreprenør ved tunneloppgradering og annen elektrotekniske leveranser på infrastrukturprosjekter
  • Riksentreprenører – Underentreprenør ved tunneloppgradering og annen elektrotekniske leveranser på infrastrukturprosjekter
  • Avinor – Prosjektering og installasjon av lynverninstallasjoner.

Scanmatic Elektro har lang erfaring i prosjektledelse og gjennomføring, og har gjennom gode rutiner og et etablert kvalitetssystem gjennomføres prosjekter på en trygg, effektiv og sikker måte.

Vi følger de til enhver tid gjeldende normer og regler for bransjen i forbindelse med prosjektgjennomføring og leveranser.