Scanmatic Elektro

OneCo kjøper Scanmatic Elektro fra Arendals Fossekompani!

(Kristiansand/Arendal, 15. juli 2020)
Industrikonsernet OneCo og det industrielle investeringsselskapet Arendals Fossekompani, gjennom datterselskapet Scanmatic, har inngått en avtale som gjør at OneCo overtar eierskapet av alle aksjene i Scanmatic Elektro.
– Gjennom dette kjøpet vil OneCo-konsernet igjen bli en av de ledende leverandørene av elektrotekniske- og telekomtjenester innen samferdsel. Scanmatic Elektro har en solid posisjon og ordreportefølje i prosjektmarkedet for samferdsel, både innen vei, tunnel og bane. Selskapet har også en dedikert ledelse og en driftskultur, med høy faglig kompetanse og stort engasjement, som passer OneCo godt, sier konsernsjef Marvin Jensen i OneCo.

 

Scanmatic Elektro, som ble etablert av Scanmatic AS for bare åtte år siden, har rundt 100 egne ansatte og en årlig omsetning på rundt 400 millioner kroner. Under forutsetning av Konkurransetilsynets godkjenning blir Scanmatic Elektro AS en del av OneCo-konsernet.
– Vi er svært fornøyd med at OneCo overtar eierskapet av Scanmatic Elektro. Etter at Arendals Fossekompani etablerte det grønne, digitale teknologiselskapet Volue i mars, hvor Scanmatic – altså Scanmatic Elektros morselskap – inngår, faller Scanmatic Elektro utenfor vårt investeringsunivers. Vi har vært opptatt av å finne en god eier for selskapet, og det har vi nå funnet i OneCo, sier Lars Peder Fensli, finansdirektør i Arendals Fossekompani. Selskapet er sterkt posisjonert innen teknologi som bidrar til det grønne skiftet.
– Vi er stolte over å ha etablert og bygget et stort og solid selskap som Scanmatic Elektro. Selskapet har skapt store verdier for eiere og spennende arbeidsplasser for ansatte. Nå fortsetter reisen sammen med OneCo, sier Kim Steinsland, styreleder i Scanmatic Elektro og administrerende direktør i Scanmatic.
Både Scanmatic og Scanmatic Elektro har hatt en rivende utvikling. Selskapene har vokst og vært lønnsomme, og de har skapt mange og spennende arbeidsplasser i og rundt Arendal.
– Takket være utrolig flinke ansatte har selskapene hatt suksess på hver sin kant – og også noe sammen. Nå er begge selskapene blitt del av noe større: Scanmatic er del av Volue, som er et internasjonalt vekstselskap innen teknologi som gjør det grønne skiftet mulig. Og Scanmatic Elektro blir del av OneCo, som er en av Norges største elektroentreprenører. Dette gir nye muligheter for videre utvikling av selskapene – og flere og enda mer spennende arbeidsplasser i og rundt Arendal, sier Steinsland.
Aars, som er Møller-familiens holdingselskap, ervervet gjennom investeringsselskapet Katalysator aksjemajoritet i OneCo-konsernet i januar i fjor. Det legges nå til rette for at Scanmatic Elektro blir del av en større industriell satsing fra et av landets ledende familieeide investeringsselskap.
– Scanmatic Elektro sin strategi har vært å vokse og bli en betydelig nasjonal aktør innen infrastruktur. Ved å bli en del av OneCo-konsernet styrker vi posisjonen vår ytterligere både innenfor vei, tunnel og bane. Sammen med nye eiere, som kjenner bransjen og som arbeider nasjonalt, skal vi videreutvikleselskapet og de produktene og tjenestene vi leverer, sier Are Omdal, daglig leder i Scanmatic Elektro.
OneCo-konsernet vil etter kjøpet av Scanmatic Elektro bestå av rundt 2900 ansatte og ha en årlig omsetning på rundt femmilliarder kroner. Konsernet leverer tjenester knyttet til elkraft, automasjon, telekom og IT. De største kundegruppene er energiverk, teleoperatører og offentlige og private utbyggere. Scanmatic Elektro vil utgjøre kjernen i OneCosforretningsområde samferdsel under navnet OneCo Samferdsel AS.
Oppkjøpet gjennomføres så snart godkjenning fra Konkurransetilsynet foreligger. Inntil da fortsetter de to selskapene å opptre uavhengig av hverandre.
– – – – – – – – – – – – – – –
KONTAKTPERSONER:
Marvin Jensen, konsernsjef i OneCo974 87 362
Lars Peder Fensli, finansdirektør i Arendals Fossekompani953 63 670
Kim Steinsland, styreleder i Scanmatic Elektro911 19 826
Are Omdal, daglig leder i Scanmatic Elektro950 86 639
– – – – – – – – – – – – – – –
OneCo AS har rundt 2800 ansatte og en årlig omsetning på rundt 4,7 milliarder kroner. Selskapet leverer tjenester med hovedfokus på elkraft, elektro, automasjon, telekom og IT, medenergiverk, teleoperatører og offentlige og private utbyggere er de største kundegruppene. OneCo er eid av Aars sitt investeringsselskap Katalysator sammen med en del av selskapets nøkkelpersoner.
Aars er Møller-familiens holdingselskap og familiekontor som ivaretar familiens eierstrategi, kapitalallokering og kapitalforvaltning, samt familiens felles aktiviteter. Selskapet eier Møller Mobility Group AS (bilvirksomhet), Møller Eiendom Holding AS (næringseiendoms- og byutvikling) og Katalysator AS (direkteinvesteringer). Samlet verdijustert egenkapital utgjør ved årsskiftet 2018 omtrent 16 milliarder kroner.
Katalysator AS er et investeringsselskap eid av holdingselskapet Aars. Katalysators portefølje består av langsiktige investeringer i skandinaviske virksomheter som til sammen omsetter for ca. 6,5 milliarder kroner og har om lag 4.200 ansatte.
Scanmatic Elektro AS har rundt 100 ansatte og en årlig omsetning på rundt 400 millioner kroner. Selskapet arbeider med elektro og fiber- og teleprosjekter over hele landet med fokus på samferdsel og infrastruktur (vei/tunnel, jernbane og fiberutbygging). Blant kunder og samarbeidspartnere er Statens Vegvesen, landsdekkende entreprenører, kraftselskap og kommuner. Selskapet ble etablert som et datterselskap av Scanmatic AS i 2012.
Scanmatic AS har 70 ansatte og en årlig omsetning på rundt 150 millioner kroner. Scanmatic utvikler og levererkvalitetsprodukter og -systemer innen industriell instrumentering, overvåking og kontrollsystemer for profesjonelle, industrielle kunder innen samferdsel, forsvar, offshore og fornybar energi. Selskapet har hovedkontor i Arendal.
Arendals Fossekompani ASA er et industrielt investeringsselskap som eier energi- og teknologirelaterte selskaper med et internasjonalt nedslagsfelt. I tillegg til en rekke datterselskap har AFK en tradisjonsrik vannkraftproduksjon, enkelte eiendomsprosjekter og en portefølje finansielle investeringer. Selskapet er notert på Oslo Børs under ticker-koden AFK.