Scanmatic Elektro

Scanmatic Elektro benytter spisskompetanse innen prosjektering, prosjektledelse, innkjøp og elektroutførelse for å designe, sammenstille, installere og idriftsettelse av komplette elektrotekniske løsninger for jernbane.

Typiske leveranser er elektro som eksempelvis vil være belysningsanlegg, nødstrøms systemer, ventilasjonssystemer og Ekom leveranser som fiber, telefoni og kringkastingsanlegg.

Eksempel på leveranser:

  • Designverifikasjon i utførelse entrepriser
  • Prosjektering og prosjektledelse for elektro og Ekom i totalt og hoved-entreprise knyttet til registrerte virkeområder.
  • Risikovurdering ihht. FEL, FEF, FM og Ekomforskrift og eller andre prosjektspesifikke normer.
  • Elektroteknisk dimensjonering i Febdok.

Scanmatic Elektro har lang erfaring i prosjektledelse og gjennomføring, og gjennom gode rutiner og et etablert kvalitetssystem gjennomføres prosjekter på en trygg, effektiv og sikker måte. Vi følger de til enhver tid gjeldene normer og regler for bransjen i forbindelse med prosjektgjennomføring og leveranser.