Scanmatic Elektro

 

Scanmatic Elektro AS har følgende sertifiseringer og godkjenninger:

ISO sertifiseringer

  • ISO 45001 – en sertifisering av ledelsessystemet for arbeidsmiljø
  • ISO 14001 – en sertifisering for miljøstyring
  • ISO 9001 – en sertifisering av ledelsessystemet for kvalitet.

Sentral godkjenning – Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver et foretaks seriøsitet og faglig kompetanse.

Det er en kvalitetsordning for foretak i byggenæringen og betyr at vi tilfredsstiller krav som:

  • Riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet
  • Kvalitetsrutiner
  • Betalt skatter og avgifter

Ekomnett Autorisasjon – Autorisasjonen gir rett til å installere og vedlikeholde offentlige og private elektroniske kommunikasjonsnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi.

StartBank –StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Med 4900 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

Bransjenettverket StartBANK ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt «Seriøsitet i byggenæringen» som ble lansert i 2005 i samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske myndigheter og Achilles. StartBANK utvikles kontinuerlig for å oppfylle de stadig mer krevende juridiske føringene og behovene for risikohåndtering i bygge bransjen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Nelfo – Scanmatic Elektro AS er Nelfo medlem

Lærling bedrift – Scanmatic Elektro er en godkjent lærling bedrift. Vi er opptatt av å sikre fremtidig ettervekst av gode medarbeidere, og vi tar inn både lærlinger rett fra skole og voksenlærlinger.

IA bedrift – målet med å være en IA-bedrift er et mer inkluderende arbeidsliv med færre dager borte fra jobb og flere i arbeid. Intensjonsavtalen bygger på samarbeid og tillit mellom myndighetene, arbeidstakere og arbeidsgivere i Norge, både sentralt og lokalt.