Scanmatic Elektro

Scanmatic Elektro benytter spisskompetanse innen prosjektering, prosjektledelse, innkjøp og elektroutførelse for å designe, sammenstille, installere og idriftsettelse av komplette elektrotekniske løsninger for industri og næring.

Typiske leveranser for avdeling Elektro er belysningsanlegg, nødstrømssystemer, forsyningsanlegg, tavle- og maskin leveranser.

I tillegg koordinerer vi UE-leverandører på SRO-anlegg (Styring, regulering og overvåking), ITV-systemer i tillegg til å stå for utførelsen.

Eksempler på leveranser:

  • Kraftstasjoner – Utskiftning av belysningsanlegg og montasje av nødstrømsforsyning
  • Riksentreprenører – Underentreprenør ved elektrotekniske leveranser
  • Avinor – Prosjektering og installasjon av lynverninstallasjoner
  • Scanmatic AS – Assistanse el. montasje, kabeltrekking og idriftsettelse av klimastasjoner
  • Næringskunder – Prosjektering, utførelse og verifikasjon av prefabrikkerte bygningskonstruksjoner som bad og lignende.

Scanmatic Elektro har lang erfaring i prosjektledelse og gjennomføring, og har gjennom gode rutiner og et etablert kvalitetssystem gjennomføres prosjekter på en trygg, effektiv og sikker måte.

Vi følger de til enhver tid gjeldende normer og regler for bransjen i forbindelse med prosjektgjennomføring og leveranser.