Scanmatic Elektro

Scanmatic Elektro og koronasituasjonen

Vi ønsker å informere alle våre kunder og samarbeidspartnere om at Scanmatic Elektro AS tar utbredelsen av Covid-19 (Koronaviruset) svært alvorlig, og har iverksatt en rekke tiltak for å redusere smitte både internt og eksternt.

 

Hva gjør vi:

Scanmatic Elektro AS arbeider for å holde driften i gang, i samarbeid med våre kunder og underentreprenører. I tilleggtil anbefalingene fra myndighetene har Scanmatic Elektro konkrete tiltak som er iverksatt. 

 

  • Alle medarbeidere er pliktig til å informere nærmeste leder ved mistanke om, eller bekreftet smitte hos seg selv eller andre man har vært i kontakt med. Vi skal kun ha friske medarbeidere på jobb
  • Alle kurs og arrangementer er avlyst for å unngå smittespredning.
  • Administrativt personell som har mulighet, tar hjemmekontor
  • Strenge hygienetiltak er iverksatt – etter oppfordringer fra offentlige myndigheter og BNL.
  • Alle ansatte får informasjon om spesielle tiltak pr. prosjekt
  • Ansatte har eget personlig verneutstyr og verktøy.
  • Beredskapsgruppe ble satt fra første dag og har møte hver morgen for å analysere situasjonen.

Oppfordring til våre kunder og underentreprenører:

Fordi det å ivareta våre ansatte er like viktig som å ivareta kunder og underentreprenører, ber vi dere overholde de anbefalte retningslinjer som er gitt fra myndighetene.

Vi tar ansvar:

Scanmatic Elektro er svært bevisst ansvaret for å bidra i samfunns dugnaden for å begrense spredningen av koronaviruset. Scanmatic Elektro iverksetter nødvendige tiltak for at prosjekter blir gjennomført og vil løpende foreta egne vurderinger og etterfølge myndighetenes anbefalinger for å begrense sprednings risikoen.

Kontaktperson:

Ta gjerne kontakt med Mari Bjelland på tlf. 41 50 86 29 eller mari.bjelland@scanmatic.no for ytterligere henvendelser