OneCo har kjøpt Scanmatic Elektro  – Vi skifter navn til OneCo Infra.

OneCo Infra sin strageti har vært å vokse og bli en betydelig nasjonal aktør innen infrastruktur. Ved å bli en del av OneCo-konsernet styrker vi posisjonen ytteligere både innenfor vei, tunnel og bane. Sammen med nye eiere, som kjenner bnansjen og som arbeider nasjonalt, skal vi videreutvikle selskapet, de produktene og tjenestene vi leverer.

 OneCo Infra er en elektroentreprenør med hovedkontor i Arendal.

Vi har visjonen: Vi vil møte Norges behov for Infrastruktur, noe vi prøver å etterleve hver eneste dag.